Nhãn in DK cho máy in nhãn QL

 • -21%
  Nhãn in Brother DK-11201
  0 out of 5

  Nhãn in brother DK-11201, 29mm*90mm*400 nhãn, nhãn bế.

  • Thương hiệu: BROTHER
  • Mã sản phẩm: DK-11201.
  • Xuất xứ: Trung Quốc.
  • Loại nhãn: Chữ đen nền trắng giấy Decal ( Black on White).
  • Kích thước nhãn: 29mmX 90mmx 400 nhãn/cuộn.
  • Đặc điểm nhãn: Chống trầy xước, dung môi, hóa chất, chịu được ánh sáng mặt trời. Nhãn in chịu được nhiệt độ khắc nghiệt (-80 độ – 200 độ), không chịu được lửa.
  • Tương thích: dùng cho các loại máy Brother QL. Bao gồm: QL 1060 N, QL 1100, QL 1100 Series, QL1110 NWB, QL 500, QL 500 A, QL 500 BW, QL 550, QL 560, QL 560 VP, QL 570, QL 650 TD, QL 700, QL 710 W, QL 720 NW, QL 800, QL 810 W, QL 820 NWB.
  260.000 206.000
 • -20%
  Nhãn in Brother DK-11202
  0 out of 5

  Nhãn in brother DK-11202, 62mm*90mm*300 nhãn, nhãn bế.

  • Thương hiệu: BROTHER
  • Mã sản phẩm: DK-11202.
  • Xuất xứ: Trung Quốc.
  • Loại nhãn: Chữ đen nền trắng giấy Decal ( Black on White), nhãn bế.
  • Kích thước: 62mmX 90mmx 400 nhãn/cuộn.
  • Đặc điểm: Chống trầy xước, dung môi, hóa chất, chịu được ánh sáng mặt trời. Nhãn in chịu được nhiệt độ khắc nghiệt (-80 độ – 200 độ), không chịu được lửa.
  • Sản phẩm chính hãng Brother chất lượng cao.
  • Nhãn in Brother DK bền dễ đọc.
  • Tương thích: Dùng cho các loại máy Brother QL. Bao gồm: QL 1060 N, QL 1100, QL 1100 Series, QL1110 NWB, QL 500, QL 500 A, QL 500 BW, QL 550, QL 560, QL 560 VP, QL 570, QL 650 TD, QL 700, QL 710 W, QL 720 NW, QL 800, QL 810 W, QL 820 NWB.
  460.000 370.000
 • -21%
  Nhãn in Brother DK-11203Nhãn in Brother DK-11203
  0 out of 5

  Nhãn in brother DK-11203, 17mm*87mm*300 nhãn, nhãn bế.

  • Thương hiệu: BROTHER
  • Mã sản phẩm: DK-11203.
  • Xuất xứ: Trung Quốc.
  • Loại nhãn: Chữ đen nền trắng giấy Decal ( Black on White), nhãn bế, giấy Decal.
  • Kích thước nhãn: 17mmX 87mmx 300 nhãn/cuộn.
  • Đặc điểm nhãn: Chống trầy xước, dung môi, hóa chất, chịu được ánh sáng mặt trời. Nhãn in chịu được nhiệt độ khắc nghiệt (-80 độ – 200 độ), không chịu được lửa.
  • Sản phẩm chính hãng Brother chất lượng cao.
  • Nhãn in Brother DK bền dễ đọc.
  • Tương thích: dùng cho các loại máy Brother QL. Bao gồm: QL 1060 N, QL 1100, QL 1100 Series, QL1110 NWB, QL 500, QL 500 A, QL 500 BW, QL 550, QL 560, QL 560 VP, QL 570, QL 650 TD, QL 700, QL 710 W, QL 720 NW, QL 800, QL 810 W, QL 820 NWB.
  260.000 206.000
 • -21%
  Nhãn in Brother DK-11204
  0 out of 5

  Nhãn in brother DK-11204, 17mm*54mm*400 nhãn, nhãn bế.

  • Thương hiệu: BROTHER
  • Mã sản phẩm:  DK-11204.
  • Xuất xứ: Trung Quốc.
  • Loại nhãn: Chữ đen nền trắng giấy Decal ( Black on White), nhãn bế, giấy Decal.
  • Kích thước: 17mmX 54mmx 400 nhãn/cuộn.
  • Đặc điểm: Chống trầy xước, dung môi, hóa chất, chịu được ánh sáng mặt trời. Nhãn in chịu được nhiệt độ khắc nghiệt (-80 độ – 200 độ), không chịu được lửa.
  • Tương thích: dùng cho các loại máy Brother QL. Bao gồm: QL 1060 N, QL 1100, QL 1100 Series, QL1110 NWB, QL 500, QL 500 A, QL 500 BW, QL 550, QL 560, QL 560 VP, QL 570, QL 650 TD, QL 700, QL 710 W, QL 720 NW, QL 800, QL 810 W, QL 820 NWB.
  260.000 206.000
 • -21%
  Nhãn in Brother DK-11208
  0 out of 5

  Nhãn in brother DK-11208, 38mm*90mm*400 nhãn, nhãn bế.

  • Thương hiệu: Nhãn in BROTHER
  • Mã sản phẩm: Brother DK-11208.
  • Xuất xứ: Trung Quốc.
  • Loại nhãn: Chữ đen nền trắng giấy Decal ( Black on White), nhãn bế, giấy Decal.
  • Kích thước nhãn: 38mmX 90mmx 400 nhãn/cuộn.
  • Đặc điểm nhãn: Chống trầy xước, dung môi, hóa chất, chịu được ánh sáng mặt trời. Nhãn in chịu được nhiệt độ khắc nghiệt (-80 độ – 200 độ), không chịu được lửa.
  • Sản phẩm chính hãng Brother chất lượng cao.
  • Nhãn in Brother DK bền dễ đọc.
  • Tương thích: dùng cho các loại máy Brother QL. Bao gồm: QL 1060 N, QL 1100, QL 1100 Series, QL1110 NWB, QL 500, QL 500 A, QL 500 BW, QL 550, QL 560, QL 560 VP, QL 570, QL 650 TD, QL 700, QL 710 W, QL 720 NW, QL 800, QL 810 W, QL 820 NWB.
  260.000 206.000
 • -17%
  Nhãn in Brother DK-11209
  0 out of 5

  Nhãn in brother DK-11209, 29mm*62mm*800 nhãn, nhãn bế.

  • Thương hiệu: BROTHER
  • Mã sản phẩm:  DK-11209.
  • Xuất xứ: Trung Quốc.
  • Loại nhãn: Chữ đen nền trắng giấy Decal ( Black on White), nhãn bế, giấy Decal.
  • Kích thước nhãn: 29mmX 62mmx 800 nhãn/cuộn.
  • Đặc điểm nhãn: Chống trầy xước, dung môi, hóa chất, chịu được ánh sáng mặt trời. Nhãn in chịu được nhiệt độ khắc nghiệt (-80 độ – 200 độ), không chịu được lửa.
  • Sản phẩm chính hãng Brother chất lượng cao.
  • Nhãn in Brother DK bền dễ đọc.
  • Tương thích: dùng cho các loại máy Brother QL. Bao gồm: QL 1060 N, QL 1100, QL 1100 Series, QL1110 NWB, QL 500, QL 500 A, QL 500 BW, QL 550, QL 560, QL 560 VP, QL 570, QL 650 TD, QL 700, QL 710 W, QL 720 NW, QL 800, QL 810 W, QL 820 NWB.
  480.000 400.000
 • -17%
  Nhãn in Brother DK-22205
  0 out of 5

  Nhãn in brother DK-22205, 62mm*30m, nhãn giấy liên tục.

  • Thương hiệu: BROTHER
  • Mã sản phẩm: DK-22205.
  • Xuất xứ: Trung Quốc.
  • Loại nhãn: Chữ đen nền trắng giấy Decal ( Black on White), nhãn bế, giấy Decal, dính 1 mặt.
  • Kích thước nhãn: 62mmX 30m.
  • Đặc điểm nhãn: Chống trầy xước, dung môi, hóa chất, chịu được ánh sáng mặt trời. Nhãn in chịu được nhiệt độ khắc nghiệt (-80 độ – 200 độ), không chịu được lửa.
  • Sản phẩm chính hãng Brother chất lượng cao.
  • Nhãn in Brother DK bền dễ đọc.
  • Tương thích: dùng cho các loại máy Brother QL. Bao gồm: QL 1060 N, QL 1100, QL 1100 Series, QL1110 NWB, QL 500, QL 500 A, QL 500 BW, QL 550, QL 560, QL 560 VP, QL 570, QL 650 TD, QL 700, QL 710 W, QL 720 NW, QL 800, QL 810 W, QL 820 NWB.
  480.000 400.000
 • -17%
  Nhãn in Brother DK-22210
  0 out of 5

  Nhãn in brother DK-22210, 29mm*30.48m, nhãn in liên tục.

  • Thương hiệu: Nhãn in BROTHER
  • Mã sản phẩm: Brother DK-22210.
  • Xuất xứ: Trung Quốc.
  • Loại nhãn: Chữ đen nền trắng giấy Decal ( Black on White), nhãn bế, giấy Decal.
  • Kích thước nhãn: 29mmX 30.48m
  • Đặc điểm nhãn: Chống trầy xước, dung môi, hóa chất, chịu được ánh sáng mặt trời. Nhãn in chịu được nhiệt độ khắc nghiệt (-80 độ – 200 độ), không chịu được lửa.
  • Sản phẩm chính hãng Brother chất lượng cao.
  • Nhãn in Brother DK bền dễ đọc.
  • Tương thích: dùng cho các loại máy Brother QL. Bao gồm: QL 1060 N, QL 1100, QL 1100 Series, QL1110 NWB, QL 500, QL 500 A, QL 500 BW, QL 550, QL 560, QL 560 VP, QL 570, QL 650 TD, QL 700, QL 710 W, QL 720 NW, QL 800, QL 810 W, QL 820 NWB.
  380.000 315.000
 • -17%
  Nhãn in brother DK-22211Nhãn in brother DK-22211
  0 out of 5

  Nhãn in brother DK-22211, 29mm*15.24 m, nhãn in liên tục.

  • Thương hiệu: BROTHER
  • Mã sản phẩmDK-22211.
  • Xuất xứ: Trung Quốc.
  • Loại nhãn: Màu đen trên nền trắng, nhãn liên tục, nhãn Film, dính 1 mặt.
  • Kích thước nhãn: 29mmX 15,24m.
  • Đặc điểm nhãn: Chống trầy xước, dung môi, hóa chất, chịu được ánh sáng mặt trời. Nhãn in chịu được nhiệt độ khắc nghiệt (-80 độ – 200 độ), không chịu được lửa.
  • Tương thích: dùng cho các loại máy Brother QL,TD. Bao gồm: QL-570, QL-700, QL-710W, QL-720NW, QL-800, QL-810W, QL-820NBW, QL-1050, QL-1060N, TD-2000, TD-2020, TD-2130N, TD-4000, TD-4000N.
  380.000 315.000
 • -17%
  Nhãn in Brother DK-22212nhãn in brother dk-22212
  0 out of 5

  Nhãn in Brother DK-22212, 62mm*15.24 m, nhãn Film màu.

  • Thương hiệu: BROTHER
  • Mã sản phẩmDK-22212.
  • Xuất xứ: Trung Quốc.
  • Loại nhãn: Màu đen trên nền trắng, nhãn liên tục, nhãn Film, dính 1 mặt.
  • Kích thước nhãn: 62mmX 15,24m.
  • Đặc điểm nhãn: Chống trầy xước, dung môi, hóa chất, chịu được ánh sáng mặt trời. Nhãn in chịu được nhiệt độ khắc nghiệt (-80 độ – 200 độ), không chịu được lửa.
  • Tương thích: dùng cho các loại máy Brother QL, TD. Bao gồm: QL-570, QL-700, QL-710W, QL-720NW, QL-800, QL-810W, QL-820NBW, QL-1050, QL-1060N, TD-2000, TD-2020, TD-2130N, TD-4000, TD-4000N.
  380.000 315.000
 • Nhãn in Brother DK-22113
  0 out of 5

  Nhãn in brother DK-22213, 62mm*15.24m, nhãn liên tục,nhãn Film.

  • Thương hiệu: BROTHER
  • Mã sản phẩmDK-22213.
  • Xuất xứ: Trung Quốc.
  • Loại nhãn: Chữ đen nền trắng giấy Decal ( Black on White), nhãn liên tục, nhãn Film, dính 1 mặt.
  • Kích thước nhãn: 62mmX 15,24m.
  • Đặc điểm nhãn: Chống trầy xước, dung môi, hóa chất, chịu được ánh sáng mặt trời. Nhãn in chịu được nhiệt độ khắc nghiệt (-80 độ – 200 độ), không chịu được lửa.
  • Sản phẩm chính hãng Brother chất lượng cao.
  • Nhãn in Brother DK bền dễ đọc.
  • Tương thích: dùng cho các loại máy Brother QL. Bao gồm: QL 1060 N, QL 1100, QL 1100 Series, QL1110 NWB, QL 500, QL 500 A, QL 500 BW, QL 550, QL 560, QL 560 VP, QL 570, QL 650 TD, QL 700, QL 710 W, QL 720 NW, QL 800, QL 810 W, QL 820 NWB.
 • -15%
  Nhãn in brother DK-22214Nhãn in Brother DK-22214
  0 out of 5

  Nhãn in brother DK-22214, 12mm*30.48m, nhãn in liên tục.

  • Thương hiệu: Nhãn in BROTHER
  • Mã sản phẩm: Brother DK-22214.
  • Xuất xứ: Trung Quốc.
  • Loại nhãn: Chữ đen nền trắng giấy Decal ( Black on White), nhãn bế, giấy Decal, dính 1 mặt.
  • Kích thước nhãn: 12mmX 30.48m
  • Đặc điểm nhãn: Chống trầy xước, dung môi, hóa chất, chịu được ánh sáng mặt trời. Nhãn in chịu được nhiệt độ khắc nghiệt (-80 độ – 200 độ), không chịu được lửa.
  • Sản phẩm chính hãng Brother chất lượng cao.
  • Nhãn in Brother DK bền dễ đọc.
  • Tương thích: dùng cho các loại máy Brother QL. Bao gồm: QL 1060 N, QL 1100, QL 1100 Series, QL1110 NWB, QL 500, QL 500 A, QL 500 BW, QL 550, QL 560, QL 560 VP, QL 570, QL 650 TD, QL 700, QL 710 W, QL 720 NW, QL 800, QL 810 W, QL 820 NWB.
  270.000 230.000

GỌI ĐỂ CÓ GIÁ TỐT

Hotline: 0911782345
Chăm sóc khách hàng: 090.137.2289 / 0908926345

 • Giao hàng toàn quốc, miễn phí nội thành TP.HCM
 • Thanh toán thuận tiện
 • Sản phẩm 100% chính hãng
 • Bảo hành tại nơi sử dụng
 • Giá cạnh tranh nhất thị trường