• Nhãn in CZE-121
  0 out of 5

  Nhãn in CZE-121, khổ rộng 9mm, chữ đen nền trong suốt (Black on clear), nhãn đa lớp, bám dính cao.

  • Xuất xứ: Trung Quốc.
  • Mã sản phẩm: CZE-121.
  • Màu sắc: Chữ đen nền trong suốt( Black on Clear).
  • Kích thước nhãn: Khổ rộng 9mm X dài 8m.
  • Cấu tạo nhãn: Gồm 7 lớp có màng bảo vệ.
  • Đặc điểm nhãn: Bám dính cao, chống trầy xước, chịu được hóa chất, chống thấm nước.
  • Nhãn in bền dễ đọc.
  • Hộp băng nhãn CZE-121 đảm bảo cung cấp cho bạn nhãn in sắc nét, bền nét.
 • Nhãn in CZE-131
  0 out of 5

  Nhãn in CZE-131, chữ đen nền trong suốt (Black on clear), nhãn đa lớp, bám dính cao

  • Xuất xứ: Trung Quốc.
  • Mã sản phẩm: CZE-131.
  • Màu sắc: Chữ đen nền trong suốt( Black on Clear).
  • Kích thước nhãn: 12mm X 8m.
  • Cấu tạo nhãn: Gồm 7 lớp có màng bảo vệ.
  • Đặc điểm nhãn: Bám dính cao, chống trầy xước, chịu được hóa chất, chống thấm nước, chịu được ánh sáng (1-3 năm), chịu được nhiệt độ (-80 độ – 150 độ C).
  • Nhãn in bền dễ đọc.
  • Tương thích: Dùng cho các loại máy Brother Ptouch( PT)
 • Nhãn in AZE-S141
  0 out of 5

  Nhãn in CZE-141, Khổ rộng 18 mm, chữ đen nền trong suốt ( Black on clear), nhãn đa lớp.

  • Xuất xứ: Trung Quốc.
  • Mã sản phẩm: CZE-141.
  • Màu sắc: Chữ đen nền trong suốt(Black on Clear).
  • Kích thước nhãn: 18mm X 8m.
  • Cấu tạo nhãn: Gồm 7 lớp có màng bảo vệ.
  • Đặc điểm nhãn: Bám dính cao, chống trầy xước, chịu được hóa chất, chống thấm nước, chịu được ánh sáng (1-3 năm), chịu được nhiệt độ (-80 độ – 150 độ C).
  • Nhãn in bền dễ đọc.
  • Tương thích: Dùng cho các loại máy Brother Ptouch
 • Nơi nhập dữ liệu
  0 out of 5

  Nhãn in CZE-151, Khổ rộng 8mm, chữ đen nền trong suốt ( Black on clear), nhãn in đa lớp.

  • Xuất xứ: Trung Quốc.
  • Mã sản phẩm: CZE-151.
  • Màu sắc: Chữ đen nền trong suốt( Black on Clear).
  • Kích thước nhãn: 24mm X 8m.
  • Cấu tạo nhãn: Gồm 7 lớp có màng bảo vệ.
  • Đặc điểm nhãn: Bám dính cao, chống trầy xước, chịu được hóa chất, chống thấm nước, chịu được ánh sáng (1-3 năm), chịu được nhiệt độ (-80 độ – 150 độ C).
  • Nhãn in bền dễ đọc.
  • Tương thích: Dùng cho các loại máy Brother Ptouch( PT)
 • Nơi nhập dữ liệu
  0 out of 5

  Nhãn in CZE-161, Khổ rộng 36 mm, chữ đen nền trong suốt ( Black on clear), bám dính cao

  • Xuất xứ: Trung Quốc.
  • Mã sản phẩm: CZE-161.
  • Màu sắc: Chữ đen nền trong suốt( Black on Clear).
  • Kích thước nhãn: 24mm X 8m.
  • Cấu tạo nhãn: Gồm 7 lớp có màng bảo vệ.
  • Đặc điểm nhãn: Bám dính cao, chống trầy xước, chịu được hóa chất, chống thấm nước, chịu được ánh sáng (1-3 năm), chịu được nhiệt độ (-80 độ – 150 độ C).
  • Nhãn in bền dễ đọc.
  • Tương thích: Dùng cho các loại máy Brother Ptouch( PT)
 • Nơi nhập dữ liệu
  0 out of 5

  Nhãn in CZE-211, Kích thước: 6mm*8m, chữ đen nền trắng ( Black on white), nhãn đa lớp, bám dính cao.

  • Xuất xứ: Trung Quốc.
  • Mã sản phẩm: CZE-211.
  • Màu sắc: Chữ đen nền trắng( Black on White).
  • Kích thước nhãn: Khổ rộng 6mm X dài 8m.
  • Cấu tạo nhãn: Gồm 7 lớp có màng bảo vệ.
  • Đặc điểm nhãn: Bám dính cao, chống trầy xước, chịu được hóa chất, chống thấm nước, chịu được ánh sáng (1-3 năm), chịu được nhiệt độ (-80 độ – 150 độ C).
  • Nhãn in bền dễ đọc.
  • Sử dụng cho thiết bị trong nhà và ngoài trời.
  • Tương thích: Dùng cho các loại máy Brother Ptouch( PT)
 • Nơi nhập dữ liệu
  0 out of 5

  Nhãn in CZE-221, Khổ rộng 9mm * dài 8m, chữ đen nền trắng ( Black on white), nhãn đa lớp, bám dính cao.

  • Xuất xứ: Trung Quốc.
  • Mã sản phẩm: CZE-221.
  • Màu sắc: Chữ đen nền trắng (Black on White).
  • Kích thước nhãn: 9mm X 8m.
  • Cấu tạo nhãn: Gồm 7 lớp có màng bảo vệ.
  • Đặc điểm nhãn: Bám dính cao, chống trầy xước, chịu được hóa chất, chống thấm nước, chịu được ánh sáng (1-3 năm), chịu được nhiệt độ (-80 độ – 150 độ C).
  • Nhãn in bền dễ đọc.
  • Sử dụng cho thiết bị trong nhà và ngoài trời.
  • Tương thích: Dùng cho các loại máy Brother Ptouch( PT)
 • Nơi nhập dữ liệu
  0 out of 5

  Nhãn in CZE-231, Khổ rộng 12mm* dài 8m, chữ đen nền trắng ( Black on white), nhãn đa lớp, bám dính cao

  • Xuất xứ: Trung Quốc.
  • Mã sản phẩm: CZE-231.
  • Màu sắc: Chữ đen nền trắng(Black on White).
  • Kích thước nhãn: Khổ rộng 12mm X dài 8m.
  • Cấu tạo nhãn: Gồm 7 lớp có màng bảo vệ.
  • Đặc điểm nhãn: Bám dính cao, chống trầy xước, chịu được hóa chất, chống thấm nước, chịu được ánh sáng (1-3 năm), chịu được nhiệt độ (-80 độ – 150 độ C).
  • Nhãn in bền dễ đọc.
  • Sử dụng cho thiết bị trong nhà và ngoài trời.
  • Tương thích: Dùng cho các loại máy Brother Ptouch( PT)
 • Nơi nhập dữ liệu
  0 out of 5

  Nhãn in CZE-241, Khổ rộng 18 dài 8m, chữ đen nền trắng ( Black on white), nhãn đa lớp, bám dính cao.

  • Xuất xứ: Trung Quốc.
  • Mã sản phẩm: CZE-241.
  • Màu sắc: Chữ đen nền trắng( Black on White).
  • Kích thước nhãn: Khổ rộng 18mm X dài 8m.
  • Cấu tạo nhãn: Gồm 7 lớp có màng bảo vệ.
  • Đặc điểm nhãn: Bám dính cao, chống trầy xước, chịu được hóa chất, chống thấm nước, chịu được ánh sáng (1-3 năm), chịu được nhiệt độ (-80 độ – 150 độ C).
  • Nhãn in bền dễ đọc.
  • Sử dụng cho thiết bị trong nhà và ngoài trời.
  • Tương thích: Dùng cho các loại máy Brother Ptouch( PT)
 • Nhãn in CZE-251
  0 out of 5

  Nhãn in CZE-251, khổ rộng 24 mm, chữ đen nền trắng ( Black on white), nhãn đa lớp, bám dính cao

  • Xuất xứ: Trung Quốc.
  • Mã sản phẩm: CZE-251.
  • Màu sắc: Chữ đen nền trắng (Black on white).
  • Kích thước: Khổ rộng 24 mm, dài 8m.
  • Cấu tạo nhãn: Gồm 7 lớp có màng bảo vệ.
  • Đặc điểm nhãn: Bám dính cao, chống trầy xước, chịu được hóa chất, chống thấm nước, chịu được ánh sáng (1-3 năm), chịu được nhiệt độ (-80 độ – 150 độ C)
  • Nhãn in bền dễ đọc.
  • Sử dụng cho thiết bị trong nhà và ngoài trời.
  • Tương thích: Dùng cho các loại máy Brother Ptouch( PT)
 • Nhãn in Cze-261
  0 out of 5

  Nhãn in Cze-261, Khổ rộng 36mm, chữ đen nền trắng ( Black on white), nhãn đa lớp, bám dính cao

  • Xuất xứ: Trung Quốc.
  • Mã sản phẩm:  CZE-261.
  • Màu sắc: Chữ đen nền trắng (Black on white).
  • Kích thước nhãn: Khổ rộng 36 mm, dài 8m.
  • Cấu tạo nhãn: Gồm 7 lớp có màng bảo vệ.
  • Sử dụng cho thiết bị trong nhà và ngoài trời.
  • Tương thích: Dùng cho các loại máy Brother Ptouch( PT)
 • Nơi nhập dữ liệu
  0 out of 5

  Nhãn in CZE-421, Khổ rộng 9mm, chữ đen nền đỏ ( Black on red), nhãn đa lớp, bám dính cao

  • Xuất xứ: Trung Quốc.
  • Mã sản phẩm: CZE-421.
  • Màu sắc: Chữ đen nền đỏ( Black on red).
  • Kích thước nhãn: Khổ rộng 9mm X dài 8m.
  • Cấu tạo nhãn: Gồm 7 lớp có màng bảo vệ.
  • Đặc điểm nhãn: Bám dính cao, chống trầy xước, chịu được hóa chất, chống thấm nước, chịu được ánh sáng (1-3 năm), chịu được nhiệt độ (-80 độ – 150 độ C).
  • Nhãn in bền dễ đọc.
  • Sử dụng cho thiết bị trong nhà và ngoài trời.
  • Tương thích: Dùng cho các loại máy Brother Ptouch( PT).

GỌI ĐỂ CÓ GIÁ TỐT

Hotline: 0908926345
Chăm sóc khách hàng: 0908926345

 • Giao hàng toàn quốc, miễn phí nội thành TP.HCM
 • Thanh toán thuận tiện
 • Sản phẩm 100% chính hãng
 • Bảo hành tại nơi sử dụng
 • Giá cạnh tranh nhất thị trường