Nhãn in HZe-S siêu dính

 • -27%
  Nhãn in Hze-S131
  0 out of 5

  Nhãn in Hze-S131, Khổ rộng 12mm, chữ đen nền trong, siêu dính.

  • Thương hiệu: OEM/ Nhập khẩu Trung Quốc.
  • Mã hàng: Nhãn in Hze-S131, Black on Clear.
  • Màu sắc: Chữ đen nền trong, khổ rộng 12mm  (Black on Clear)
  • Loại nhãn: Đa lớp siêu dính
  • Kích thước: 12mm x 8m
  • Cấu tạo nhãn: Gồm 7 lớp có màng bảo vệ.
  • Đặc điểm nhãn: Bám dính cao, Chống trầy xước, Chịu được hóa chất, Chống thấm nước.
  • Dùng cho máy in: Máy in Brother P-Touch
  220.000 160.000
 • -25%
  Nhãn in hze-S141
  0 out of 5

  Nhãn in Hze-S141, Khổ rộng 18mm, chữ đen nền trong, siêu dính.

  • Thương hiệu: OEM/ Nhập khẩu Trung Quốc
  • Mã hàng: Nhãn in Hze-S141, Black on Clear.
  • Màu sắc: Chữ đen nền trong, khổ rộng 18mm  (Black on Clear)
  • Loại nhãn: Đa lớp, siêu dính
  • Kích thước: 18mm x 8m
  • Cấu tạo nhãn: Gồm 7 lớp có màng bảo vệ.
  • Đặc điểm nhãn: Bám dính cao, Chống trầy xước, Chịu được hóa chất, Chống thấm nước.
  • Đảm bảo kết quả bền và dễ đọc
  • Dùng cho máy in: Máy in Brother P-Touch.
  240.000 180.000
 • -23%
  Nhãn in Hze-S151
  0 out of 5

  Nhãn in Hze-S151, Khổ rộng 24mm, chữ đen nền trong, siêu dính.

  • Thương hiệu: OEM/ Nhập khẩu Trung Quốc.
  • Mã hàng: Nhãn in Hze-S151, Black on Clear.
  • Màu sắc: Chữ đen nền trong, khổ rộng 24mm  (Black on Clear)
  • Loại nhãn: Đa lớp, siêu dính
  • Kích thước: 24mm x 8m
  • Cấu tạo nhãn: Gồm 7 lớp có màng bảo vệ.
  • Đặc điểm nhãn: Bám dính cao, Chống trầy xước, Chịu được hóa chất, Chống thấm nước.
  • Dùng cho máy in: Máy in Brother P-Touch
  260.000 200.000
 • -32%
  Nhãn in Hze-S211
  0 out of 5

  Nhãn in Hze-S211, Khổ rộng 6mm, chữ đen nền trắng, siêu dính.

  • Thương hiệu: OEM/ Nhập khẩu Trung Quốc.
  • Mã hàng: Nhãn in Hze-S211, Black on White.
  • Màu sắc: Chữ đen nền trắng, khổ rộng 6mm  (Black on White)
  • Loại nhãn: đa lớp siêu dính
  • Kích thước: 6mm x 8m
  • Cấu tạo nhãn: Gồm 7 lớp có màng bảo vệ.
  • Đặc điểm nhãn: Bám dính cao, Chống trầy xước, Chịu được hóa chất, Chống thấm nước.
  • Sử dụng cho thiết bị trong nhà và ngoài trời. Nhãn in được sử dụng trong văn phòng, nhà máy, thư viện, ghi mã tài sản, dịch vụ nhà hàng- khách sạn…
  • Đảm bảo kết quả bền và dễ đọc
  • Dùng cho máy in: Máy in Brother P-Touch
  190.000 130.000
 • -30%
  Nhãn in Hze-S221Nhãn in Hze-S221
  0 out of 5

  Nhãn in Hze-S221, Khổ rộng 9mm, chữ đen nền trắng, siêu dính.

  • Thương hiệu: OEM/ Nhập khẩu Trung Quốc
  • Mã hàng: Nhãn in Hze-S221, Black on White.
  • Màu sắc: Chữ đen nền trắng, khổ rộng 9mm  (Black on White)
  • Loại nhãn: Đa lớp siêu dính
  • Kích thước: 9mm x 8m
  • Cấu tạo nhãn: Gồm 7 lớp có màng bảo vệ.
  • Đặc điểm nhãn: Bám dính cao, Chống trầy xước, Chịu được hóa chất, Chống thấm nước.
  • Dùng cho máy in: Máy in Brother P-Touch.
  200.000 140.000
 • -27%
  Nhãn in Hze-S231
  0 out of 5

  Nhãn in Hze-S231, Khổ rộng 12mm, chữ đen nền trắng, siêu dính.

  • Thương hiệu: OEM/ Nhập khẩu Trung Quốc
  • Mã hàng: Nhãn in Hze-S231, Black on White.
  • Màu sắc: Chữ đen nền trắng, khổ rộng 12mm  (Black on White)
  • Loại nhãn: Đa lớp siêu dính
  • Kích thước: 12mm x 8m
  • Cấu tạo nhãn: Gồm 7 lớp có màng bảo vệ.
  • Đặc điểm nhãn: Bám dính cao, Chống trầy xước, Chịu được hóa chất, Chống thấm nước.
  • Dùng cho máy in: Máy in Brother P-Touch
  220.000 160.000
 • -25%
  Nhãn in Hze-S241
  0 out of 5

  Nhãn in Hze-S241, Khổ rộng 18mm, chữ đen nền trắng, siêu dính.

  • Thương hiệu: OEM/ Nhập khẩu Trung Quốc.
  • Mã hàng: Nhãn in Hze-S241, Black on White.
  • Màu sắc: Chữ đen nền trắng, khổ rộng 18mm  (Black on White)
  • Loại nhãn: Đa lớp siêu dính
  • Kích thước: 18mm x 8m
  • Cấu tạo nhãn: Gồm 7 lớp có màng bảo vệ.
  • Đặc điểm nhãn: Bám dính cao, Chống trầy xước, Chịu được hóa chất, Chống thấm nước.
  • Sử dụng cho thiết bị trong nhà và ngoài trời. Nhãn in được sử dụng trong văn phòng, nhà máy, thư viện, ghi mã tài sản, dịch vụ nhà hàng- khách sạn…
  • Đảm bảo kết quả bền và dễ đọc
  • Dùng cho máy in: Máy in Brother P-Touch
  240.000 180.000
 • -23%
  0 out of 5

  Nhãn in Hze-S251, Khổ rộng 24mm, chữ đen nền trắng, siêu dính.

  • Thương hiệu: OEM/ Nhập khẩu Trung Quốc.
  • Mã hàng: Nhãn in Hze-S251, Black on White.
  • Màu sắc: Chữ đen nền trắng, khổ rộng 24mm  (Black on White)
  • Loại nhãn: Đa lớp siêu dính
  • Kích thước: 24mm x 8m
  • Cấu tạo nhãn: Gồm 7 lớp có màng bảo vệ.
  • Đặc điểm nhãn: Bám dính cao, Chống trầy xước, Chịu được hóa chất, Chống thấm nước.
  • Dùng cho máy in: Máy in Brother P-Touch
  260.000 200.000
 • -21%
  Nhãn in Hze-S261Nhãn in Hze-S261
  0 out of 5

  Nhãn in Hze-S261, Khổ rộng 36mm, chữ đen nền trắng, siêu dính.

  • Thương hiệu: OEM
  • Mã hàng: Nhãn in Hze-S261
  • Màu sắc: Chữ đen nền trắng(Black on White)
  • Loại nhãn: Đa lớp siêu dính
  • Kích thước: Khổ rộng 36mm x dài 8m
  • Cấu tạo nhãn: Gồm 7 lớp có màng bảo vệ.
  • Đảm bảo kết quả bền và dễ đọc
  • Dùng cho máy in: Máy in Brother P-Touch
  280.000 220.000
 • -30%
  Nhãn in Hze-S621
  0 out of 5

  Nhãn in Hze-S621, Khổ rộng 9mm, chữ đen nền vàng, siêu dính.

  • Thương hiệu: OEM/ Nhập khẩu trung Quốc.
  • Mã hàng: Nhãn in Hze-S621, Black on Yellow.
  • Màu sắc: Chữ đen nền vàng, khổ rộng 9mm  (Black on Yellow)
  • Loại nhãn: Nhãn đa lớp, siêu dính
  • Kích thước: 9mm x 8m
  • Cấu tạo nhãn: Gồm 7 lớp có màng bảo vệ.
  • Đặc điểm nhãn: Bám dính cao, Chống trầy xước, Chịu được hóa chất, Chống thấm nước.
  • Dùng cho máy in: Máy in Brother P-Touch
  200.000 140.000
 • -27%
  Nhãn in Hze-S631
  0 out of 5

  Nhãn in Hze-S631, Khổ rộng 12mm, chữ đen nền vàng, siêu dính.

  • Thương hiệu: OEM/ Nhập khẩu Trung Quốc.
  • Mã hàng: Nhãn in Hze-S631, Black on Yellow.
  • Màu sắc: Chữ đen nền vàng, khổ rộng 12mm  (Black on Yellow)
  • Loại nhãn: Nhãn đa lớp, siêu dính
  • Kích thước: 12mm x 8m
  • Cấu tạo nhãn: Gồm 7 lớp có màng bảo vệ.
  • Đặc điểm nhãn: Bám dính cao, Chống trầy xước, Chịu được hóa chất, Chống thấm nước.
  • Dùng cho máy in: Máy in Brother P-Touch.
  220.000 160.000
 • -24%
  Nhãn in Hze-S641Nhãn in Hze-S641
  0 out of 5

  Nhãn in Hze-S641, Khổ rộng 18mm, chữ đen nền vàng, siêu dính.

  • Thương hiệu: OEM/ Nhập khẩu Trung Quốc.
  • Mã hàng: Nhãn in Hze-S641
  • Màu sắc: Chữ đen nền vàng
  • Loại nhãn: Nhãn đa lớp, siêu dính
  • Kích thước: 18mm x 8m
  • Cấu tạo nhãn: Gồm 7 lớp có màng bảo vệ.
  • Dùng cho máy in: Máy in Brother P-Touch
  250.000 190.000

GỌI ĐỂ CÓ GIÁ TỐT

Hotline: 0908926345
Chăm sóc khách hàng: 0908926345

 • Giao hàng toàn quốc, miễn phí nội thành TP.HCM
 • Thanh toán thuận tiện
 • Sản phẩm 100% chính hãng
 • Bảo hành tại nơi sử dụng
 • Giá cạnh tranh nhất thị trường