Chữ đen nền trắng

 • -13%
  Combo 3 nhãn in Hze-221Combo 3 nhãn in Hze-221
  5.00 out of 5

  Combo 3 nhãn in Hze-221, khổ rộng 9mm* dài 8m, chữ đen nền trắng

  • Thương hiệu: Hze
  • Mã sản phẩm: Hze-221/Hze-fx221/Hze-s221
  • Xuất xứ: Trung Quốc.
  • Màu sắc: Chữ đen nền trắng( Black on White)
  • Kích thước: Khổ rộng 9mm X 8m.
  • Số lượng : 3 PCS/ Combo
  • Loại nhãn: tiêu chuẩn/ siêu dẻo/ siêu dính
  • Cấu tạo nhãn: Gồm 7 lớp có màng bảo vệ.
  • Đặc điểm nhãn: Bám dính cao, chống trầy xước, chịu được hóa chất, chống thấm nước, chịu được ánh sáng (1-3 năm), chịu được nhiệt độ (-80 độ – 150 độ C).
  450.000 390.000
 • -16%
  Combo 3 nhãn in Hze-231Combo 3 nhãn in Hze-231
  0 out of 5

  Combo 3 nhãn in Hze-231, khổ rộng 9mm* dài 8m, chữ đen nền trắng

  • Thương hiệu: Hze
  • Mã sản phẩm: Hze-231/Hze-fx231/Hze-s231
  • Xuất xứ: Trung Quốc.
  • Màu sắc: Chữ đen nền trắng( Black on White)
  • Kích thước: Khổ rộng 12mm X 8m.
  • Số lượng : 3 PCS/ Combo
  • Loại nhãn: tiêu chuẩn/ siêu dẻo/ siêu dính
  • Cấu tạo nhãn: Gồm 7 lớp có màng bảo vệ.
  • Đặc điểm nhãn: Bám dính cao, chống trầy xước, chịu được hóa chất, chống thấm nước, chịu được ánh sáng (1-3 năm), chịu được nhiệt độ (-80 độ – 150 độ C).
  500.000 420.000
 • -5%
  Combo 3 nhãn in Hze-241
  5.00 out of 5

  Combo 3 nhãn in Hze-241, khổ rộng 18mm* dài 8m, chữ đen nền trắng

  • Thương hiệu: Hze
  • Mã sản phẩm: Hze-241/Hze-fx241/Hze-s241
  • Xuất xứ: Trung Quốc.
  • Màu sắc: Chữ đen nền trắng( Black on White)
  • Kích thước: Khổ rộng 18mm X 8m.
  • Số lượng : 3 PCS/ Combo
  • Loại nhãn: tiêu chuẩn/ siêu dẻo/ siêu dính
  • Cấu tạo nhãn: Gồm 7 lớp có màng bảo vệ.
  • Đặc điểm nhãn: Bám dính cao, chống trầy xước, chịu được hóa chất, chống thấm nước, chịu được ánh sáng (1-3 năm), chịu được nhiệt độ (-80 độ – 150 độ C).
  600.000 570.000
 • -5%
  Combo 3 nhãn in Hze-251Combo 3 nhãn in Hze-251
  5.00 out of 5

  Combo 3 nhãn in Hze-251, khổ rộng 24mm* dài 8m, chữ đen nền trắng

  • Thương hiệu: Hze
  • Mã sản phẩm: Hze-251/Hze-fx251/Hze-s251
  • Xuất xứ: Trung Quốc.
  • Màu sắc: Chữ đen nền trắng( Black on White)
  • Kích thước: Khổ rộng 24mm X 8m.
  • Số lượng : 3 PCS/ Combo
  • Loại nhãn: tiêu chuẩn/ siêu dẻo/ siêu dính
  • Cấu tạo nhãn: Gồm 7 lớp có màng bảo vệ.
  • Đặc điểm nhãn: Bám dính cao, chống trầy xước, chịu được hóa chất, chống thấm nước, chịu được ánh sáng (1-3 năm), chịu được nhiệt độ (-80 độ – 150 độ C).
  630.000 600.000
 • -5%
  Combo 3 nhãn in Hze-261Combo 3 nhãn in Hze-261
  0 out of 5

  Combo 3 nhãn in Hze-261, khổ rộng 36mm* dài 8m, chữ đen nền trắng

  • Thương hiệu: Hze
  • Mã sản phẩm: Hze-261/Hze-fx261/Hze-s261
  • Xuất xứ: Trung Quốc.
  • Màu sắc: Chữ đen nền trắng( Black on White)
  • Kích thước: Khổ rộng 36mm X 8m.
  • Số lượng : 3 PCS/ Combo
  • Loại nhãn: tiêu chuẩn/ siêu dẻo/ siêu dính
  • Cấu tạo nhãn: Gồm 7 lớp có màng bảo vệ.
  • Đặc điểm nhãn: Bám dính cao, chống trầy xước, chịu được hóa chất, chống thấm nước, chịu được ánh sáng (1-3 năm), chịu được nhiệt độ (-80 độ – 150 độ C).
  660.000 630.000
 • -17%
  Combo 3 nhãn in Tz2-211Combo 3 nhãn in Tz2-211
  0 out of 5

  Combo 3 nhãn in Tz2-211, khổ rộng 6mm* dài 8m, sử dụng cho máy in nhãn Brother

  • Thương hiệu: Tz2
  • Mã sản phẩm: Tz2-fx211
  • Xuất xứ: Trung Quốc.
  • Màu sắc: Chữ đen nền trắng( Black on White)
  • Kích thước: Khổ rộng 6mm X 8m.
  • Số lượng : 3 PCS/ Combo
  • Cấu tạo nhãn: Gồm 7 lớp có màng bảo vệ.
  420.000 350.000
 • -14%
  Combo 3 nhãn in Tz2-221Combo 3 nhãn in Tz2-221
  0 out of 5

  Combo 3 nhãn in Tz2-221, khổ rộng 6mm* dài 8m, chữ đen nền trắng

  • Thương hiệu: Tz2
  • Mã sản phẩm: Tz2-221/Tz2-fx221/Tz2-s221
  • Xuất xứ: Trung Quốc.
  • Màu sắc: Chữ đen nền trắng( Black on White)
  • Kích thước: Khổ rộng 9mm X 8m.
  • Số lượng : 3 PCS/ Combo
  • Loại nhãn: tiêu chuẩn/ siêu dẻo/ siêu dính
  • Cấu tạo nhãn: Gồm 7 lớp có màng bảo vệ.
  • Đặc điểm nhãn: Bám dính cao, chống trầy xước, chịu được hóa chất, chống thấm nước, chịu được ánh sáng (1-3 năm), chịu được nhiệt độ (-80 độ – 150 độ C).
  420.000 360.000
 • -14%
  Combo 3 nhãn in Tz2-231Combo 3 nhãn in Tz2-231
  0 out of 5

  Combo 3 nhãn in Tz2-231, khổ rộng 12mm* dài 8m, chữ đen nền trắng

  • Thương hiệu: Tz2
  • Mã sản phẩm: Tz2-231/Tz2-fx231/Tz2-s231
  • Xuất xứ: Trung Quốc.
  • Màu sắc: Chữ đen nền trắng( Black on White)
  • Kích thước: Khổ rộng 12mm X 8m.
  • Số lượng : 3 PCS/ Combo
  • Loại nhãn: tiêu chuẩn/ siêu dẻo/ siêu dính
  • Cấu tạo nhãn: Gồm 7 lớp có màng bảo vệ.
  • Đặc điểm nhãn: Bám dính cao, chống trầy xước, chịu được hóa chất, chống thấm nước, chịu được ánh sáng (1-3 năm), chịu được nhiệt độ (-80 độ – 150 độ C).
  450.000 385.000
 • -15%
  Combo 3 nhãn in Tz2-241Combo 3 nhãn in Tz2-241
  0 out of 5

  Combo 3 nhãn in Tz2-241, khổ rộng 18mm* dài 8m, chữ đen nền trắng

  • Thương hiệu: Tz2
  • Mã sản phẩm: Tz2-241/Tz2-fx241/Tz2-s241
  • Xuất xứ: Trung Quốc.
  • Màu sắc: Chữ đen nền trắng( Black on White)
  • Kích thước: Khổ rộng 18mm X 8m.
  • Số lượng : 3 PCS/ Combo
  • Loại nhãn: tiêu chuẩn/ siêu dẻo/ siêu dính
  • Cấu tạo nhãn: Gồm 7 lớp có màng bảo vệ.
  • Đặc điểm nhãn: Bám dính cao, chống trầy xước, chịu được hóa chất, chống thấm nước, chịu được ánh sáng (1-3 năm), chịu được nhiệt độ (-80 độ – 150 độ C).
  480.000 410.000
 • -15%
  Combo 3 nhãn in Tz2-251Combo 3 nhãn in Tz2-251
  0 out of 5

  Combo 3 nhãn in Tz2-251, khổ rộng 24mm* dài 8m, chữ đen nền trắng

  • Thương hiệu: Tz2
  • Mã sản phẩm: Tz2-251/Tz2-fx251/Tz2-s251
  • Xuất xứ: Trung Quốc.
  • Màu sắc: Chữ đen nền trắng( Black on White)
  • Kích thước: Khổ rộng 24mm X 8m.
  • Số lượng : 3 PCS/ Combo
  • Loại nhãn: tiêu chuẩn/ siêu dẻo/ siêu dính
  • Cấu tạo nhãn: Gồm 7 lớp có màng bảo vệ.
  • Đặc điểm nhãn: Bám dính cao, chống trầy xước, chịu được hóa chất, chống thấm nước, chịu được ánh sáng (1-3 năm), chịu được nhiệt độ (-80 độ – 150 độ C).
  540.000 460.000
 • -11%
  Combo 3 nhãn in Tz2-261Combo 3 nhãn in Tz2-261
  0 out of 5

  Combo 3 nhãn in Tz2-261, khổ rộng 36mm* dài 8m, chữ đen nền trắng

  • Thương hiệu: Tz2-261
  • Mã sản phẩm: Tz2-261/Tz2-fx261/Tz2-s261
  • Xuất xứ: Trung Quốc.
  • Màu sắc: Chữ đen nền trắng( Black on White)
  • Kích thước: Khổ rộng 36mm X 8m.
  • Số lượng : 3 PCS/ Combo
  • Loại nhãn: Tiêu chuẩn/ siêu dẻo/ siêu dính
  • Cấu tạo nhãn: Gồm 7 lớp có màng bảo vệ.
  • Đặc điểm nhãn: Bám dính cao, chống trầy xước, chịu được hóa chất, chống thấm nước, chịu được ánh sáng (1-3 năm), chịu được nhiệt độ (-80 độ – 150 độ C).
  570.000 510.000
 • -13%
  Combo 5 nhãn in Hze-221Combo 5 nhãn in Hze-221
  0 out of 5

  Combo 5 nhãn in Hze-221, khổ rộng 9mm* dài 8m, chữ đen nền trắng

  • Thương hiệu: Hze
  • Mã sản phẩm: Hze-221/Hze-fx221/Hze-s221
  • Xuất xứ: Trung Quốc.
  • Màu sắc: Chữ đen nền trắng( Black on White)
  • Kích thước: Khổ rộng 9mm X 8m.
  • Số lượng : 5 PCS/ Combo
  • Loại nhãn: tiêu chuẩn/ siêu dẻo/ siêu dính
  • Cấu tạo nhãn: Gồm 7 lớp có màng bảo vệ.
  • Đặc điểm nhãn: Bám dính cao, chống trầy xước, chịu được hóa chất, chống thấm nước
  750.000 650.000

GỌI ĐỂ CÓ GIÁ TỐT

Hotline: 0908926345
Chăm sóc khách hàng: 0908926345

 • Giao hàng toàn quốc, miễn phí nội thành TP.HCM
 • Thanh toán thuận tiện
 • Sản phẩm 100% chính hãng
 • Bảo hành tại nơi sử dụng
 • Giá cạnh tranh nhất thị trường